Gašenje s penilom: Bioversal QF

Gasilnik Bioversal
Gasilnik Bioversal

Gasilniki z gasilnim sredstvom Bioversal QF so na slovenskem trgu prisotni že nekaj let, vendar so bili zaradi relativno visoke cene pri načrtovalcih požarne varnosti v objektih spregledani. So dobra alternativa gasilnikom na prah, saj nam njihove lastnosti pri uporabi lahko takoj odtehtajo razliko v ceni.

Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem ter tudi s potrebno organizacijo in sredstvi. V Sintalu svojim naročnikom nudimo tudi storitve varstva pri delu in varstva pred požarom. Gre za zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcem ter varovanje ljudi, premoženja in okolja pred nastankom požara.

Continue reading Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Servis gasilnikov in hidrantov

Več kot polovica vseh požarov nastane zaradi malomarnosti, neznanja in neupoštevanja preventivnih ukrepov varstva pred požarom. Požarne varnosti objektov si brez pravilno nameščenih gasilnih aparatov, ki morajo biti redno vzdrževani s skladu z veljavno zakonodajo in navodili proizvajalca, ne moremo več predstavljati. Samo z brezhibnim gasilnim aparatom lahko uspešno pogasimo začetni požar. V Sintalu opravljamo servis gasilnikov v posebej opremljenih vozilih, ki omogočajo servisiranje neposredno pri naročniku.

Continue reading Servis gasilnikov in hidrantov

Izredno čiščenje

S postopki izrednega čiščenja v objektu se obnašamo kot dober gospodar, kar pomeni, da objekt ohrani svojo vrednost, celovitost in lepoto. S čistim in vzdrževanim delovnim okoljem vplivamo na boljše počutje in zdravje naših naročnikov.

Med izredna oz. generalna čiščenja spadajo dela, ki so zahtevnejša, bolj zapletena, težja in zahtevajo več časa. Opravlja jih naša mobilna ekipa, ki razpolaga z dodatnimi znanji.

Continue reading Izredno čiščenje

Pogradbeno čiščenje

Pogradbeno čiščenje je odstranjevanje nečistoč, kot so cement, fasadna barva, mavec, različne stenske barve, fugirna masa na različnih keramičnih površinah… Pri pogradbenem čiščenju se poslužujemo vseh vrst bolj zahtevnih postopkov čiščenja, ki so navedeni v kategoriji generalnih čiščenj. Dela pri pogradbenem čiščenju so zahtevnejša in obsežnejša. Pri njih uporabljamo druga čistilna sredstva in občasno tudi druge postopke odstranjevanja, saj se srečujemo s težje odstranljivimi pogradbenimi ostanki nečistoč.  Continue reading Pogradbeno čiščenje

Naloge upravljalca stavb

V okviru koncerna Sintal izvajamo storitve s področij, ki so neposredno povezana tudi z upravljanjem stavb:

To nam omogoča še učinkovitejše prilagajanje dejanskim potrebam. Sintalov varnostno nadzorni center, ki deluje 24 ur na dan vse dni v letu, v primeru izrednih dogodkov na objektu vzpostavi kontakt z odgovornimi osebami in aktivira ustrezne izvajalce.

Continue reading Naloge upravljalca stavb

Čistilni servis Sintal Eko

Čistilni servis Sintal Eko opravlja vse vrste čiščenja, od čiščenja notranjih prostorov, kot so poslovni in pisarniški prostori, hodniki, mini kuhinje, stopnišča, sanitarije, … , do čiščenja prostih zunanjih površin.

Zavedamo se pomembnosti odgovornega ravnanja z naravnim okoljem. Pri svojem delu varčujemo z naravnimi viri, uporabljamo sodobno tehnologijo ter okolju prijazna čistila.

Continue reading Čistilni servis Sintal Eko