Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem ter tudi s potrebno organizacijo in sredstvi. V Sintalu svojim naročnikom nudimo tudi storitve varstva pri delu in varstva pred požarom. Gre za zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcem ter varovanje ljudi, premoženja in okolja pred nastankom požara.

Strokovne naloge za varno in zdravo delo delavcev izvajajo naši izkušeni in strokovno usposobljeni inženirji v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Zakonom o varstvu pred požarom ter na podlagi sprejetih podzakonskih aktov.

Naročnikom nudimo:

  • opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,
  • izdelovanje in revizijo strokovnih podlag za izjave o varnosti z oceno tveganja,
  • usposabljanje delavcev za varno delo in usposabljanje za varstvo pred požarom,
  • izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme,
  • meritve toplotnih in svetlobnih razmer, hrupa, električnih instalacij,…
  • izdelavo ocen požarne ogroženosti, požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *