Sintal varovanje: Preprečili širjenje požara

ogenj_požar_varovanje
V vročem poletju je žal tudi več požarov.

Lenart v Slovenskih Goricah – V soboto je varnostnik koncerna Sintal med rednim obhodom varovanega objekta Saubermacherja opazil požar na deponiji smeti. Takoj je začel z gašenjem, vendar ga sam ni mogel obvladati in je na pomoč poklical gasilce. S skupnimi močmi so plamene dokončno zatrli.

Sintal varovanje: Interventi koncerna Sintal preprečili širjenje požara

Interventi koncerna Sintal so opazili, da se je vnel reflektor. Eden od njih je splezal na nadstrešek in z dolgo palico odstranil električno napeljavo. Požar je uspel pogasiti.

Ljubljana – V noči s četrtka na petek, 11. maja, sta intervencijski skupini koncerna Sintal opravljali ogled objektov varovane Gimnazije Ledina v Ljubljani. Ob prihodu na parkirišče z zadnje strani objekta so interventi opazili, da se je začel pregrevati zunanji reflektor. Najprej je pričel utripati, nato se je iz njega začel valiti dim, nakar je zagorel. Intervencijski skupini koncerna Sintal sta nemudoma obvestili varnostnonadzorni center (VNC) koncerna Sintal in pričeli z reševanjem situacije.

Varnostnik intervent Sintala splezal na nadstrešek

Interventi koncerna Sintal so na objektu preventivno izvajali fizično varovanje do prihoda hišnika.

Eden od interventov je splezal na nadstrešek, z dolgo palico odstranil goreče dele reflektorja ter iztaknil električno žico in prekinil napajanje luči z električno energijo. V pripravljenosti je imel tudi gasilni aparat, s katerim je opremljeno vsako intervencijsko vozilo, vendar njegova uporaba ni bila potrebna. Ko so prenehali znaki gorenja, je drug intervent vstopil v objekt ter poiskal lestev, da je lahko njegov sodelavec varno zapustil nadstrešek. Intervencijske skupine koncerna Sintal so tako preprečile večjo škodo, ki bi jo povzročila širitev požara. Objekt so preventivno fizično varovale do prihoda hišnika.

Sintal na Dolenjskem in v Posavju

Sintalovi poslovni enoti PE Dolenjska in PE Posavje nudita vse storitve s področja zasebnega varovanja, kot so fizično varovanje, varovanje prireditev, tehnično varovanje (montaža, servis najrazličnejših tehničnih sistemov, prenos protivlomnih in protipožarnih signalov na VNC, prevoz denarja in drugih vrednejših pošiljk in drugo v okviru koncerna Sintal. Enoti delujeta na območju osrednje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Sedež PE Dolenjska je v Novem mestu, sedež PE Posavje je v Krškem, pisarne pa so razporejene še v Trebnjem, Črnomlju, Brežicah in Sevnici.
Continue reading Sintal na Dolenjskem in v Posavju

Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem ter tudi s potrebno organizacijo in sredstvi. V Sintalu svojim naročnikom nudimo tudi storitve varstva pri delu in varstva pred požarom. Gre za zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcem ter varovanje ljudi, premoženja in okolja pred nastankom požara.

Continue reading Varstvo pri delu in varstvo pred požarom