Sintal na Dolenjskem in v Posavju

Sintalovi poslovni enoti PE Dolenjska in PE Posavje nudita vse storitve s področja zasebnega varovanja, kot so fizično varovanje, varovanje prireditev, tehnično varovanje (montaža, servis najrazličnejših tehničnih sistemov, prenos protivlomnih in protipožarnih signalov na VNC, prevoz denarja in drugih vrednejših pošiljk in drugo v okviru koncerna Sintal. Enoti delujeta na območju osrednje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Sedež PE Dolenjska je v Novem mestu, sedež PE Posavje je v Krškem, pisarne pa so razporejene še v Trebnjem, Črnomlju, Brežicah in Sevnici.

7 intervencijskih skupin
Enoti skupaj zaposlujeta blizu 90 varnostnikov z licenco. Imamo sedem intervencijskih enot, ki delujejo na območju Trebnjega, Novega mesta, Bele Krajine, Brežic, Krškega in Sevnice. Na varnostno nadzorni center Sintala imamo prikloplenih preko 1100 objektov na tem območju. Na vseh območjih pa so tudi organizirani prevozniki denarja in drugih vrednejših pošiljk, ki dnevno odvažajo gotovino s preko 150 odjemnih mest.

Fizično varujemo vse večje trgovske centre, proizvodno-poslovno objekte in javne ustanove. Iz leta v leto se povečuje tudi število naročnikov, ki nam zaupajo varovanje javnih prireditev. Organizirana je tudi ekipa prevoznikov, ki opravlja prevoze z blindiranimi vozili za vse banke na našem območju. V enoti deluje tudi ekipa tehnikov, ki skrbi vgradnjo in nemoteno delovanje vseh vrst varnostnih sistemov.

Skrb za kakovost
Naše vodilo je najvišja raven kakovosti izvajanja storitev varovanja, kar posledično pripomore tudi k nadaljnji rasti podjetja. Izredno veliko pozornost posvečamo izobraževanju vseh zaposlenih v enoti, kajti zadovoljen kupec je naš uspeh. Tako se zaposleni iz sektorjev operativa, komerciala in tehnika intenzivno udeležujejo vseh izobraževanj v okviru koncerna.

Hkrati tudi sami iščemo nove poti za izboljšave. Tehniki s pridom izkoriščajo znanje in rešitve razvojnega oddelka v okviru koncerna. Varnostniki, interventi in receptorji pa se poleg izobraževanja v okviru koncerna usposabljajo tudi v okviru enote, kjer pridobivajo nova znanja in navodila za čim bolj kakovostno izvajanje storitev varovanja. Vsa ta znanja s pridom uporabijo pri delo in pripomorejo k doseganju najvišje ravni kakovosti izvajanja storitev.

Cilji za prihodnost so predvsem nadaljnja krepitev tržnega deleža in v bližnji prihodnosti postati vodilno podjetje v regiji na področju izvajanja storitev varovanja, za kar smo prepričani, da nam bo ob dobro motivirani ekipi in kakovostnemu delu tudi uspelo.

Gregor Simončič, dipl.ekon.

One thought on “Sintal na Dolenjskem in v Posavju”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *