Ekološko brez košev

Uradni podatki kažejo, da v enem letu iz slovenskih gospodinjstev zmečemo 600.000 ton odpadkov, prebivalci Evropske uniji pa skupaj dve milijardi ton odpadkov. V stavbi uprave Sintala v Ljubljani uvajamo ukrepe, ki pripomorejo k ohranjanju okolja.

Zaposleni v upravni stavbi Sintala Ljubljana smo do okolja prijaznejši način zbiranja odpadkov že vzeli za svojega.

Julija je prišla v veljavo odredba o obveznem ločenem zbiranju bioloških odpadkov, ki so eni izmed glavnih krivcev za nastajanje zelo škodljivega plina metana na deponijah. V Sintalu ekološko naravnane ukrepe pozdravljamo in spodbujamo, tako smo bili tudi na prvi julij že dobro pripravljeni, saj smo v upravni stavbi Sintala v Ljubljani že pred tem uvedli ločeno zbiranje odpadkov.

Namesto običajnih košev smo namestili zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. »Pravimo jim tudi ekološki otočki. K lažjemu ločevanju pripomorejo pokrovi, ki se barvno ujemajo z ustreznimi zabojniki Snage – zaposleni se lahko opirajo na znanje, ki ga prinesejo od doma,« je pojasnila Anica Škraba iz Sintala Eko. Dodala je, da so zaposleni boljši način odlaganja že vzeli za svojega. Ločeno zbiramo steklo, embalažo, papir, biološke odpadke in ostale odpadke, ki ne spadajo v nobeno o teh kategorij.

Po malem za velike učinke

Za okolje skrbimo tudi z ekološkimi papirnatimi brisačkami in toaletnim papirjem. »Smo eni izmed redkih, ki uporabljamo papir iz recikliranih tetrapakov. Z okoljskega vidika je to odlično, ker predstavljajo velik del odpadkov. Z reciklažo zmanjšujemo količino odpadkov, pa še dreves ni potrebno sekati.« Brisačke odvržemo k biološkim odpadkom, iz katerih nastane kompost – celuloza je 100-odstotno biorazgradljiva.

4 thoughts on “Ekološko brez košev”

  1. ja, spremeniti moramo predvsem glave Slovencev in naše navade… To bo težko, ampak ni nemogoče. Vsak korak šteje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *