Sintal na Dolenjskem in v Posavju

Sintalovi poslovni enoti PE Dolenjska in PE Posavje nudita vse storitve s področja zasebnega varovanja, kot so fizično varovanje, varovanje prireditev, tehnično varovanje (montaža, servis najrazličnejših tehničnih sistemov, prenos protivlomnih in protipožarnih signalov na VNC, prevoz denarja in drugih vrednejših pošiljk in drugo v okviru koncerna Sintal. Enoti delujeta na območju osrednje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Sedež PE Dolenjska je v Novem mestu, sedež PE Posavje je v Krškem, pisarne pa so razporejene še v Trebnjem, Črnomlju, Brežicah in Sevnici.
Continue reading Sintal na Dolenjskem in v Posavju