Pravilno gašenje začetnih požarov

 
Gašenje požara z ročnim gasilnikom.
Gašenje požara z ročnim gasilnikom.

V 45. členu Zakona o varstvu pred požarom je zapisan predvideni pristop h gašenju začetnega požara, ki pravi: »Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.« 

Continue reading Pravilno gašenje začetnih požarov

Gašenje s penilom: Bioversal QF

Gasilnik Bioversal
Gasilnik Bioversal

Gasilniki z gasilnim sredstvom Bioversal QF so na slovenskem trgu prisotni že nekaj let, vendar so bili zaradi relativno visoke cene pri načrtovalcih požarne varnosti v objektih spregledani. So dobra alternativa gasilnikom na prah, saj nam njihove lastnosti pri uporabi lahko takoj odtehtajo razliko v ceni.

Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem ter tudi s potrebno organizacijo in sredstvi. V Sintalu svojim naročnikom nudimo tudi storitve varstva pri delu in varstva pred požarom. Gre za zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcem ter varovanje ljudi, premoženja in okolja pred nastankom požara.

Continue reading Varstvo pri delu in varstvo pred požarom