Pravilno gašenje začetnih požarov

 
Gašenje požara z ročnim gasilnikom.
Gašenje požara z ročnim gasilnikom.

V 45. členu Zakona o varstvu pred požarom je zapisan predvideni pristop h gašenju začetnega požara, ki pravi: »Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.« 

Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom za vsako podjetje predpisuje Požarni red, ki mora biti izdelan na podlagi Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07). Usposabljanje običajno zajema teoretični del, praktični del in pisni preizkus znanja. Praktični del poleg usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru zajema tudi delovanje različnih vrst gasilnikov, njihovo uporabo in gašenje začetnega požara. Pri tem udeleženci poizkusijo začetni požar pogasiti z ročnimi gasilniki.

Ročni gasilnik je naprava, ki vsebuje gasilno sredstvo (voda, prah, pena, CO2). Namenjen je gašenju začetnih požarov. Pri gašenju uporabljamo gasilnike na prah in gasilnike na ogljikov dioksid, saj se ti tipi gasilnikov nahajajo skoraj v vsakem podjetju. Gasilniki na prah so primerni za gašenje vseh vrst začetnih požarov, tisti na ogljikov dioksid pa za gašenje požarov vnetljivih tekočin in vnetljivih plinov.

Gašenje na prostem

Na prostem se za gašenje začetnih požarov bolje od gasilnikov na ogljikov dioksid obnesejo gasilniki na prah, saj je gasilno sredstvo plin, ki deluje na principu zmanjševanja kisika pod mejo, ki je potrebna za gorenje vnetljive snovi. Vedno gasimo v smeri vetra.

 
Prikaz gašenja začetnih požarov.
Prikaz gašenja začetnih požarov.

Potek gašenja

V posebni posodi, namenjeni prikazu gašenja, usposobljena oseba pripravi tekočino, ki je mešanica 1/3 vode, 1/3 nafte in 1/3 bencina. Z dolgo železno palico pazljivo prižge mešanico in počaka toliko časa, da se ta dobro razvname.

Oseba, ki bo izvedla gašenje, pripravi gasilnik, izvleče varovalko, prime z eno roko gasilnik pod ventil, z drugo roko pa ročnik, se z gasilnikom približa ognju na primerno oddaljenost približno tri do štiri metre ter prične z gašenjem. Gasi v podnožje požara nato gor, dol, levo in desno, dokler požara ne pogasi. Ko požar pogasi, prekine z gašenjem.

Vsi udeleženci se morajo v gašenju začetnega požara obvezno preizkusiti, saj le tako »premagajo strah pred gasilnikom in ognjem« in bodo v primeru resničnega požara pristopili k njegovemu gašenju.

3 thoughts on “Pravilno gašenje začetnih požarov”

  1. sem se že večkrat spraševala, če bi sploh znala uporabit gasilni aparat, če bi bilo potrebno.. takle trening sploh ne bi bil odveč

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *