Ceno dobrega upravnika pokrije rezultat njegovega dela

Na področju upravljanja zgradb vlada velika konkurenca. Če je pomembna izključno najnižja osnovna ponudbena cena, je izbira ponudnika sorazmerno lahka. Vendar pa se odločanje samo po tem merilu dolgoročno ne izplača.

Pri izbiri upravnika je za vzpostavitev uspešnega dolgoročnega partnerstva z upravnikom pomembno, da uporabniki temeljito preučijo ponudbe in se ne odločajo le glede na najnižjo ceno.

Za vzpostavitev vzajemno zadovoljivega medsebojnega odnosa je pomembno, da ima upravnik izkušnje in reference, stavbo dobro pozna in ve, kaj stanovalci ali najemniki potrebujejo in želijo. Dober upravnik lastnikom pomaga z nasveti za boljše delovanje objekta, varnost in lepši izgled njegove okolice, s tem pa povečuje tržno vrednost stavbe in posledično tržno vrednost stanovanj in lokalov v njej.

Cena je seveda zelo pomemben faktor, še pomembnejši pa postane, ko nastane potreba po nepredvideni in nenačrtovani investiciji zaradi posledic dogodkov, kot so izliv vode in poplava, počena toplotna napeljava, zamašeni odtoki, zamašeni žlebovi, pokvarjena garažna ali vhodna vrata in podobno. Ob takih dogodkih je zelo pomembno, da upravnik zna strokovno, pravilno in pravočasno ugotoviti, kakšna je škoda in kako jo najbolje, ne zgolj najceneje, sanirati. Pomembno je tudi, da ima upravnik za tovrstne poškodbe in okvare izbrane že preizkušene izvajalce, ki bodo okvaro hitro in kakovostno odpravili, da ne nastane še večja škoda.

Svetovanje je del naše ponudbe

Sintal Eko ima za tovrstne situacije večino izvajalcev usposobljenih v okviru koncerna Sintal, za posebna dela pa pogodbeno vezane izvajalce, ki se takoj odzovejo na intervencijo. Da je to velika prednost, so že spoznali naši naročniki, ki smo jim v takšnih in podobnih situacijah nudili najboljšo možno podporo.

Podjetje Sintal Eko naročnikom nudi tudi strokovno svetovanje pri vzdrževanju in obnavljanju zgradb. Dober upravnik tudi svetuje, kako povišati vrednost stanovanjske ali poslovne enote in kako prihraniti denar. Danes se čedalje bolj zavedamo tudi, kako pomemben vidik je poraba energije. Z vzpostavitvijo ekonomičnosti poslovanja lahko upravnik v vlogi nadgrajevalca finančne uspešnosti zgradbe veliko prispeva tudi k dvigovanju njene tržne vrednosti.

One thought on “Ceno dobrega upravnika pokrije rezultat njegovega dela”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *