Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem ter tudi s potrebno organizacijo in sredstvi. V Sintalu svojim naročnikom nudimo tudi storitve varstva pri delu in varstva pred požarom. Gre za zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcem ter varovanje ljudi, premoženja in okolja pred nastankom požara.

Continue reading Varstvo pri delu in varstvo pred požarom