Servis gasilnikov in hidrantov

Več kot polovica vseh požarov nastane zaradi malomarnosti, neznanja in neupoštevanja preventivnih ukrepov varstva pred požarom. Požarne varnosti objektov si brez pravilno nameščenih gasilnih aparatov, ki morajo biti redno vzdrževani s skladu z veljavno zakonodajo in navodili proizvajalca, ne moremo več predstavljati. Samo z brezhibnim gasilnim aparatom lahko uspešno pogasimo začetni požar. V Sintalu opravljamo servis gasilnikov v posebej opremljenih vozilih, ki omogočajo servisiranje neposredno pri naročniku.

Omenjeni način servisiranja prinaša naslednje prednosti:

  • storitev se izvede bistveno hitreje,
  • naročnik ima vpogled v opravljeno delo,
  • preprečena je zamenjava z gasilniki drugih naročnikov,
  • požarna varnost objekta ni v nobenem trenutku zmanjšana.

Naročniku predamo gasilnik servisiran v skladu z navodili proizvajalca. Vsakega naročnika, ki izrazi željo po seznanitvi o načinu uporabe gasilnega aparata, z veseljem poučimo o delovanju in uporabi aparata. Za naročnike pa lahko izvedemo tudi praktični prikaz gašenja začetnih požarov.

Poleg servisa, montaže in prodaje gasilnikov ter hidrantne opreme opravljamo tudi preizkuse in redne tehnične nadzore hidrantnih omrežij, vodimo evidenco naročnikovih gasilnikov in hidrantov ter skrbimo za redne preglede skladno z zakonodajo oziroma navodili proizvajalca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *