Redno čiščenje

Skrb za čistočo je poslanstvo, ki si ga prizadevamo izpolnjevati v odnosu do naših naročnikov. Sintalov čistilni servis opravlja vse vrste čiščenj, od čiščenja notranjih prostorov, kot so poslovni prostori, hodniki, kuhinje, stopnišča, sanitarije …, do čiščenja prostih zunanjih površin.

Uporabljamo čistila, ki so v največji možni meri biološko razgradljiva, in varčujemo z naravnimi viri, saj se zavedamo pomembnosti odgovornega ravnanja z okoljem.

V sklopu rednega čiščenja na objektih izvajamo redne (dnevno, dvakrat tedensko ali drugače terminsko dogovorjeno) storitve čiščenja. Naš strokovno usposobljeni čistilni kader prevzame celotno skrb za nego in čistost prostorov naših naročnikov in svetuje o ustrezni vrsti in pogostosti čiščenja.

Na področju čiščenja spodbujamo in izvajamo tudi ločeno zbiranje odpadkov, v kolikor to naši naročniki uvedejo. Ločeno zbrane frakcije odlagamo ločeno v primerne zabojnike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *