Izredno čiščenje

S postopki izrednega čiščenja v objektu se obnašamo kot dober gospodar, kar pomeni, da objekt ohrani svojo vrednost, celovitost in lepoto. S čistim in vzdrževanim delovnim okoljem vplivamo na boljše počutje in zdravje naših naročnikov.

Med izredna oz. generalna čiščenja spadajo dela, ki so zahtevnejša, bolj zapletena, težja in zahtevajo več časa. Opravlja jih naša mobilna ekipa, ki razpolaga z dodatnimi znanji.

Continue reading Izredno čiščenje

Pogradbeno čiščenje

Pogradbeno čiščenje je odstranjevanje nečistoč, kot so cement, fasadna barva, mavec, različne stenske barve, fugirna masa na različnih keramičnih površinah… Pri pogradbenem čiščenju se poslužujemo vseh vrst bolj zahtevnih postopkov čiščenja, ki so navedeni v kategoriji generalnih čiščenj. Dela pri pogradbenem čiščenju so zahtevnejša in obsežnejša. Pri njih uporabljamo druga čistilna sredstva in občasno tudi druge postopke odstranjevanja, saj se srečujemo s težje odstranljivimi pogradbenimi ostanki nečistoč.  Continue reading Pogradbeno čiščenje

Čistilni servis Sintal Eko

Čistilni servis Sintal Eko opravlja vse vrste čiščenja, od čiščenja notranjih prostorov, kot so poslovni in pisarniški prostori, hodniki, mini kuhinje, stopnišča, sanitarije, … , do čiščenja prostih zunanjih površin.

Zavedamo se pomembnosti odgovornega ravnanja z naravnim okoljem. Pri svojem delu varčujemo z naravnimi viri, uporabljamo sodobno tehnologijo ter okolju prijazna čistila.

Continue reading Čistilni servis Sintal Eko