Naloge upravljalca stavb

V okviru koncerna Sintal izvajamo storitve s področij, ki so neposredno povezana tudi z upravljanjem stavb:

To nam omogoča še učinkovitejše prilagajanje dejanskim potrebam. Sintalov varnostno nadzorni center, ki deluje 24 ur na dan vse dni v letu, v primeru izrednih dogodkov na objektu vzpostavi kontakt z odgovornimi osebami in aktivira ustrezne izvajalce.

Continue reading Naloge upravljalca stavb

Upravljanje stavb – sklopi opravil

V Sintalu izvajamo vse storitve upravljanja stavb. S strokovnim pristopom zagotavljamo normalno uporabo stavbe in skrbimo za ohranjanje kakovosti bivanja in stanja stavbe.

Naša ključna prednost je, da v sklopu koncerna Sintal izvajamo celovito storitev brez podizvajalcev, kar je zelo pomembno za kakovostno in varno obratovanje stavbe ter prijetno počutje naročnikov.

Continue reading Upravljanje stavb – sklopi opravil