Upravljanje stavb – sklopi opravil

V Sintalu izvajamo vse storitve upravljanja stavb. S strokovnim pristopom zagotavljamo normalno uporabo stavbe in skrbimo za ohranjanje kakovosti bivanja in stanja stavbe.

Naša ključna prednost je, da v sklopu koncerna Sintal izvajamo celovito storitev brez podizvajalcev, kar je zelo pomembno za kakovostno in varno obratovanje stavbe ter prijetno počutje naročnikov.

Stavbe, ki jih upravljamo, glede na specifične lastnosti in potrebe delimo na:
• poslovne objekte,
• poslovno stanovanjske objekte in
• stanovanjske objekte.

Dobro upravljanje stavbe mora zagotavljati:
• ohranjanje ali povečanje vrednosti stavbe,
• nemoteno obratovanje in
• delitev nastalih stroškov obratovanja med uporabniki stavbe po dogovorjenih merilih.

Upravnik kot nosilec izvajanja dogovorjenih del skrbi za izvajanje vseh potrebnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi za dodatna vlaganja v posodobitev stavbe ter izboljšanje pogojev dela in bivanja naročnikov.

Naše storitve pri upravljanju stavb lahko razvrstimo v naslednje sklope opravil:
• redno upravljanje,
• organizacijsko – administrativna in finančna opravila,
• tehnično – strokovna opravila,
• pravno – premoženjska opravila,
• hišniško – vzdrževalna opravila.

DOBER UPRAVLJALEC STAVBE IMA VSE NITI V SVOJIH ROKAH!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *