Reševanje iz dvigal

V koncernu Sintal nudimo storitev reševanja oseb iz dvigal, usklajeno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS št. 83/07), ki jo z za to usposobljenimi varnostniki in interventi izvajamo na celotnem območju Slovenije.

V vsakodnevnem življenju se ljudje srečujemo z uporabo dvigal v stanovanjskih in poslovnih stavbah, nepogrešljiva pa so tudi v bolnišnicah, domovih za ostarele, nakupovalnih centrih in industrijskih obratih. Marsikomu izmed nas se je že zgodilo, da smo obtičali v dvigalu, pri tem pa smo imeli različne izkušnje s potekom reševanja iz dvigala. Reševalna enota mora biti vselej, ko obstaja možnost, da kdorkoli uporablja dvigalo, pripravljena za reševanje oseb iz dvigala.

Zelo pomembna je zagotovitev komunikacijskih sredstev v dvigalu, ki omogočajo stalen stik s službo za reševanje v obliki neprestano možne dvosmerne komunikacije. Alarmna govorna naprava v kabini dvigala mora ustrezati standardu SIST EN 81-28 in biti prilagojena vsem možnim tipom uporabnikov (otroci, invalidi, tujci, ostareli…).

Oprema Sintalovega varnostno nadzornega centra omogoča priključitev komunikacijskih naprav, ki ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 81-28, preko fiksnega ali mobilnega telefonskega omrežja. Ob dospelem klicu se avtomatično prepozna dvigalo, iz katerega prihaja klic. Operater vzpostavi govorno povezavo z osebami v dvigalu. Trenutek za klicem lahko operater v varnostno nadzornem centru vzpostavi govorno povezavo z ujetimi v dvigalu, jim da ustrezne informacije in jih pomiri.

Nato pokliče usposobljenega varnostnika ali najbližjo intervencijsko skupino ter jim da napotke za reševanje. Naš varnostnik oziroma intervencijska skupina v najkrajšem možnem času prispe do dvigala in prične z reševanjem ujetih oseb. S hitrim posredovanjem se skrajša čas reševanja in omili posledice neljubih dogodkov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *