Kraja se ne splača, dobro varovanje pa

Novo mesto, 4. 5. 2015 – Včeraj malo pred 11. uro dopoldne se je sprožil alarm v zunanjem delu enega od objektov, ki jih Sintal varuje v Novem mestu. Gre za večji objekt in varnostnik-intervent, ki je prihitel ukrepat, ni niti izklapljal alarma, temveč se je takoj napotil proti alarmni coni (gre za obsežen objekt). Ko se je približeval, je slišal ropot kovine in nato zagledal pet oseb. Te so ob hitrem prihodu interventa odvrgle svoj tovor in pričele bežati. Intervent jim žal ni mogel slediti, je pa s svojim hitrim ukrepanjem preprečil iznos večje količine kovin in posredoval zbrane podatke o storilcih policistom.

Hitra in profesionalna intervencija ob alarmu - Sintal
Vlomilci se objektov, ki jih varujejo varnostne službe, sicer glede na statistike raje izognejo.

 

Hitra in profesionalna intervencija  ob alarmu - Sintal
Vlomilci se objektov, ki jih varujejo varnostne službe, sicer glede na statistike raje izognejo.

Intervent je ob pregledu objekta ugotovil še, da so storilci vstopili skozi prerezano ograjo, kar je sporočil odgovorni osebi naročnika, ki je poskrbela za popravilo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *