Naloge upravljalca stavb

V okviru koncerna Sintal izvajamo storitve s področij, ki so neposredno povezana tudi z upravljanjem stavb:

To nam omogoča še učinkovitejše prilagajanje dejanskim potrebam. Sintalov varnostno nadzorni center, ki deluje 24 ur na dan vse dni v letu, v primeru izrednih dogodkov na objektu vzpostavi kontakt z odgovornimi osebami in aktivira ustrezne izvajalce.

Continue reading Naloge upravljalca stavb

Čistilni servis Sintal Eko

Čistilni servis Sintal Eko opravlja vse vrste čiščenja, od čiščenja notranjih prostorov, kot so poslovni in pisarniški prostori, hodniki, mini kuhinje, stopnišča, sanitarije, … , do čiščenja prostih zunanjih površin.

Zavedamo se pomembnosti odgovornega ravnanja z naravnim okoljem. Pri svojem delu varčujemo z naravnimi viri, uporabljamo sodobno tehnologijo ter okolju prijazna čistila.

Continue reading Čistilni servis Sintal Eko

Upravljanje stavb – sklopi opravil

V Sintalu izvajamo vse storitve upravljanja stavb. S strokovnim pristopom zagotavljamo normalno uporabo stavbe in skrbimo za ohranjanje kakovosti bivanja in stanja stavbe.

Naša ključna prednost je, da v sklopu koncerna Sintal izvajamo celovito storitev brez podizvajalcev, kar je zelo pomembno za kakovostno in varno obratovanje stavbe ter prijetno počutje naročnikov.

Continue reading Upravljanje stavb – sklopi opravil